Ferje til og frå Suldal
Dei viktigaste ferjesambanda til og frå Suldal er:
Sand - Ropeid, Hjelmeland - Nesvik, Stavanger - Tau og Jelsa - Hanasand
Alle desse ferjesambanda har fleire avgonger pr. dag.
Ferjerutene til desse ferjene finn du på www.norled.no