Sykkel
Kraftrittet 2011. Foto: Suldalsposten
På sykkeltur i Blåsjø-området i Suldal.
Foto: Anne Lise Norheim
Sykkel
Sykkel er ein fin måte å ta seg fram på og du får sjå stader og ting du gjerne ville køyre forbi med
bil.

Nokre idear til fine stader for tursykling er:
- Blåsjøvegen frå Gullingen til Blåsjø
- Jelsa området
- Ropeidhalvøya/Hebnes