Røynevarden
Husmannsplassen Røynevarden ligg opp frå Suldalsvatnet langs Rv 13 på veg mot Nesflaten. Truleg har det vore husmannsplass her sidan 1834. Det er i alt seks hus på Røynevarden: to stovehus, løe, sauehus, geithus og eldhus.

Det går ein sti opp frå vegen til plassen (litt ulendt). Ta gjerne med nistepakke og nyt den flotte utsikten over Suldalsvatnet.