Velkommen til Ryfylkedagane

Ta turen til Suldal på Ryfylkedagane 3-5. juni!

Velkommen til Ryfylkedagane 2.-4.juni 2017!

Velkommen til Ryfylkedagane på Sand i Suldal!
Ryfylkedagane blir arrangert i begynnelsen av juni kvart år, og har etter kvart blitt ein god tradisjon og ein triveleg møteplass for suldølar, hytteeigarar og tilreisande.

Ryfylkedagane i 2017 blir 2. - 4. juni, med folkefest i Sand sentrum laurdag 3. juni

Følg Ryfylkedagane på Facebook!

Program finn du etter kvart her.

Velkommen til festivalhelg!

Utstillarkart og liste- kjem

Ta kontakt med
Suldal Vekst v/sentrumsleiar Marit Larsen
Sandsvegen 134, 4230 SAND.
Tlf. 52 79 06 13/906 84 861,
e-post: sentrum@suldalvekst.no

Vil du vera utstillar eller har eit arrangement?

Ryfylkedagane 2017 er ekstra viktig i år! Me håpar DU har ein god aktivitet som set Suldal på kartet denne helga. Kom med innspel så får du plass i programmet.

I 2017 vil det bli ein annleis marknadsdag på Sand, men likevel vel så triveleg.
Standplassane vil bli fordelt ut i frå prosessen i utbygginga i Sand sentrum.

Ynskjer du standplass på Marknadsdagen på Sand 03. juni?
Alle stands har opningstid frå 10.00 til 1600. Vi vil prioritera standplass og aktivitetar frå Ryfylke.
Lag og foreiningar som ynskjer å forhalda seg til opningstida og retningslinjer vil få fri standplass.

For meir informasjon kontakt Ryfylkedagskomiteen v/ Marit Larsen på telefon 52790613/ 90684861 eller sentrum@suldalvekst.no
Frist for innspel er 01. april og påmelding som utstillar er 07.april.

Bli med på festdagar du og!

 
Påmeldingsskjema
Utstillar reglar