SULDAL REISELIVSLAG
Smilande jente i blomstereng.
Foto: Anne Lise Norheim/Skattkammeret Suldal.

Suldal Reiselivslag er ein medlemsorganisasjon for verksemder og enkeltpersonar som er opptatt av reiselivet og turismen i Suldal kommune. Suldal Reiselivslag skal arbeida for å fremja turistnæringa og utvikle turist- og reiselivet i Suldal kommune.

Som medlem i Suldal Reiselivslag får du m.a. gratis annonse i Suldalsbrosjyren, gratis oppføring under relevant kategori på nettsida til Suldal Turistkontor og du blir marknadsført gjennom på Suldal Turistkontor. I tillegg er du med og bidrar til ein felles marknadsføring av Skattkammeret Suldal som eit attraktivt reisemål for turistar i både inn- og utland. Har du spørsmål vedk. Suldal Reiselivslag - ta kontakt med Suldal Turistkontor på tel: 52 79 05 60, eller post@suldal-turistkontor.noOVERSIKT OVER MEDLEMMER

VEDTEKTER