Kraft- Arkitektur på Nesflaten
Kraftstasjonen på Nesflaten. Foto: Rune Roalkvam
Geir Grung ( 1926- 1989) har teikna kraftstasjonen og bustadane ved kraftutbygginga ved Røldal - Suldal. Området er eit av dei finaste og best bevarte døme på funksjonalistisk stil i Norge.